Publicerad: 18 mars 2019

Gångtrafik

Gångtrafiken utgör grundförutsättningen för att skapa tillgängliga och attraktiva städer och samhällen. Dessutom är gång en del av i princip alla resor – i början, slutet och ibland som en del mitt i en resa med andra trafikslag.

Gångtrafiken är ett eget färdsätt och behöver prioriteras i den kommunala planeringen. En ökad andel gångtrafik ger positiva effekter för folkhälsan samt bidrar till bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Många kommuner i Sverige arbetar aktivt för att i ökad grad planera utifrån gångtrafikens förutsättningar. Sveriges Kommuner och Landsting stödjer kommuner i arbetet genom att vi sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, inriktningar och konferenser.

Gemensam inriktning för säker gångtrafik

Säkerheten för gående behöver förbättras. Gående är den gruppen där flest skadas allvarligt inom transportsystemet, om fallolyckor inkluderas. SKL deltar i samverkan för gemensam inriktning för säker gångtrafik, som en del av det gemensamma arbetet Tillsammans för Nollvisionen.

Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0, Trafikverket

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot