Publicerad: 21 april 2016

Godstransporter, leveranstrafik

Samhället är beroende av att godstransporterna till sjukhus, skolor, butiker och företag fungerar. Samtidigt påverkar transporterna miljön och klimatet på ett negativt sätt. Därför är det viktigt att de är så hållbara, effektiva och säkra som möjligt.

SKL arbetar med att förbättra förutsättningarna för godstransporter med samtliga trafikslag. Det gör vi genom kunskapsspridning och verksamhetsutveckling i form av handböcker, rapporter, nätverksträffar och konferenser med mera. SKL svarar också på remisser och sprider information.

Godstransporter är både långväga transporter och kortväga distribution i tätorter och städer. De långväga transporterna sker med alla trafikslagen: lastbil, järnväg, sjöfart och flyg. För de kortväga transporterna dominerar olika typer av bilar.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot