Publicerad: 5 februari 2018

Lokala exempel, hållbara transporter

Under året kommer SKL att presentera exempel på hur några kommuner arbetar för att andelen hållbara transporter, det vill säga gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. Genom intervjuer på plats i olika kommuner och över telefon ringas arbetssätt och lösningar in som leder till ett mer hållbart resande.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot