Publicerad: 26 augusti 2014

Samordning inom EU

Det svenska transportsystemet styrs även av EU. På transportområdet finns en vitbok samt en policy som tillsammans ska bidra till ett effektivt och samordnat transportnät.

Det svenska transportsystemet styrs även av EU. På transportområdet finns: Vitbok- för ett gemensamt europeiskt transportportområde. Vid sidan av vitboken finns TEN-T (transeuropeiska transportnätet) som är EU:s satsning för att inrätta ett fullständigt och integrerat transportnät inom den europeiska unionen.

Vitbok - färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (PDF, nytt fönster)

TEN-T, transeuropeiska transportnätet

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot