Publicerad: 17 oktober 2018

Fri kollektivtrafik på sommarlovet

I sommar genomförde samtliga län fri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Satsningen grundar sig i ett statligt bidrag som ska löpa under tre år. Nu ska försöket utvärderas.

Under våren förberedde samtliga län för att hinna genomföra regeringens satsning på fri kollektivtrafik på sommarlovet för ungdomar. Genomförande satte press på både administration och praktiska förberedelser för såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som kommuner.

Förordningen beslutades kort tid före sommarlovet, vilket gjorde att vissa frågetecken kvarstod in i det sista. Frågorna rörde t.ex. folkbokföring, lösning för distribuering av biljetter och definitionen av vem som är en skolungdom. Av de 21 ansökningar som Trafikverket mottog, behövde tio stycken kompletteras.

Nu väntar en uppföljning av sommarens satsning, som ska genomföras av Trafikverket. SKL har framför att det är av stor vikt att uppföljningen blir så enkel som möjligt och att det finns ett behov av erfarenhetsutbyte, för att kunna förenkla förfarandet inför nästa omgång.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot