Publicerad: 17 januari 2017

Kollektivtrafik och järnväg, SKL:s ställningstagande

Vad tycker SKL i frågan om kollektivtrafik och järnvägstrafik? Läs en sammanfattning av vårt ställningstagande eller ladda ner dokumentet i sin helhet.

  • SKL anser att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna följer kollektivtrafiklagen då de lägger allmän trafikplikt som avser storregionala stomnät, och anser inte att lagen behöver förtydligas ur det perspektivet.
  • SKL anser att regeringen ska fastställa en övergripande nationell tågstrategi för att ge en målbild över den framtida tågtrafiken tillsammans med övrig samhällsutveckling och andra trafikslag. Nationella strategin bör tillsammans med regionala trafikförsörjningsprogram och godstrafikens behov inkludera samhällsnyttor som påverkar tågtrafiken. Den ska också ligga till grund för samhällsekonomiska bedömningar, som bland annat utgör grunden för tilldelning av plats på spåren.
  • Som grundprincip anser SKL att staten ska ansvara för investering samt drift och underhåll av nationella stråk och noder. SKL anser att kommuner, landsting och regioner som trots allt medfinansierar i statlig järnvägsinfrastruktur ska får kapacitetsutfästelser för tågtrafiken inskrivet i avtalen.
  • SKL anser att Järnvägslagen bör ses över i syfte att långsiktigt säkerställa ett basutbud av samhällsviktig tågtrafik, fördefinierade tåglägeskanaler, som inkluderar tågstopp, är en möjlighet.

SKL:s ställningstaganden kring kollektivtrafik och järnvägstrafik (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot