Publicerad: 4 juli 2016

Analys av ekonomiska konsekvenser – vägledningen för trafikförsörjningsprogram

Vägledningen för regionala trafikförsörjningsprogram uppdaterades av SKL inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tidigare i år. Nu finns kompletterande råd om analys av ekonomiska konsekvenser och finansiering.

I vägledningen om trafikförsörjningsprogram finns ett avslutande avsnitt om ekonomiska konsekvenser och finansiering. En sådan analys behöver dock göras i samband med flera av de moment som ingår i arbetet med att ta fram ett program.

Vägledningen visar hur de ekonomiska aspekterna kan involveras i olika skeden av arbetet. I ett PM förtydligar SKL vissa avsnitt i vägledningen, se länken:

Analys av ekonomiska konsekvenser och finansiering – tillägg till vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot