Publicerad: 8 juli 2016

Elbusspremien beslutad

Regeringen har beslutat om förordningen för elbusspremien. De som kan söka är regionala kollektivtrafikmyndigheter eller kommuner som kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet till. Därmed riktas premien särskilt till eldrivna bussar i linjetrafik. 

Förslaget var ute på remiss i våras. SKL förde fram att även länstrafikbolagen ska kunna söka elbusspremien, samt att det bör utredas om stödet kan tilldelas samtliga parter som beställer eller utför linjelagd kollektivtrafik enligt avtal. Regeringen valde att inte hörsamma SKL:s synpunkter.

Fakta

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en ny premie för elbussar. Det finns 50 miljoner kronor avsatta för elbusspremien för 2016. För 2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor per år gå till premien.

Syftet med elbusspremien är att främja introduktionen av elbussar på marknaden. Stödet bidrar till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot