Publicerad: 17 maj 2016

Förslaget till elbusspremie måste formuleras om

Ett förslag till förordning om elbusspremie har varit ute på remiss. SKL anser att även länstrafikbolagen ska kunna söka samt att det bör utredas om stödet kan tilldelas samtliga parter som beställer eller utför linjelagd kollektivtrafik enligt avtal.

Förslaget till förordning till elbusspremie har precis har varit ute på remiss, remisstiden gick ut den 16 maj. SKL har svarat på remissen och har synpunkter på utformningen.

SKL:s remissvar

SKL:s synpunkter

I stort sett tycker SKL att det är positivt med en elbusspremie. Samtidigt behöver förslaget till förordning ändras, så att även länstrafikbolagen har möjlighet att söka premien. 

SKL anser vidare att det bör utredas om det är möjligt att tilldela stödet till samtliga parter som beställer eller utför linjelagd kollektivtrafik enligt avtal. 

Den kommande elbusspremien är ett sätt att främja introduktionen av fler elbussar på marknaden för att bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller. För 2016 finns 50 miljoner kronor avsatta för elbusspremien, och för 2017-2019 föreslås att 100 miljoner kronor per år tillförs det nya anslaget. 

Ansökningar kommer att handläggas av Energimyndigheten när förordningen är beslutad.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot