Publicerad: 17 oktober 2016

Modellavtal 2016 - Nya råd för kollektivtrafikbranschen

Nu finns en ny version av kollektivtrafikbranschens gemensamma avtalsrekommendationer för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik.

Modellavtal 2016 består av handlingar som ska ingå i ett komplett trafikavtal, med modellavtal för tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal, samverkansavtal samt mallavtal för anropsstyrd trafik. 

Samtliga handlingar finns på Partnersamverkans webbplats

Nytt sedan förra versionen

Bland annat finns nu en prisbilaga för Anropsstyrd Trafik. Det framgår också tydligare vad som är avtalstext och vad som är anvisningar. Dessutom har definitioner införts för att säkerställa att parterna menar samma sak.

Regional träff om modellavtal

För att öka kännedomen om modellavtalen för upphandlad kollektiv anordnar Partnersamverkan en träff i Stockholm den 23 november. De tidigare aviserade träffarna i Örebro, Umeå, Göteborg och Malmö har ställts in på grund av för få anmälda.

Stockholm 23 november
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot