Publicerad: 17 mars 2016

Ny lag om rättigheter för resenärer

Den 1 april börjar en ny lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter att gälla.

Den nya lagen omfattar regionala resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss, och gäller för linjer som har en sträckning på under 150 kilometer.

EU:s tåg- och busspassagerarförordningar gäller fortsättningsvis för längre resor samt för linjer som startar utanför Sverige.

För sjötrafik gäller sedan tidigare EU:s fartygspassagerarförordning för alla resor oavsett längd.

Syftet med den nya lagen är att stärka kollektivtrafikens attraktionskraft och kvalitet, för att få fler att välja att resa kollektivt. Lagen ersätter de allmänna resevillkor som tillämpas idag, bland annat de frivilliga resegarantierna, och lagen om rätt till reseinformation från 2006.

Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Läs mer i proposition 2015/16:13
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot