Publicerad: 10 januari 2017

Ny rapport: Så kan behovet av både höghastighetsbanor och regional trafik tillgodoses

Förhandlingen om utbyggnaden av nya höghastighetsbanor pågår för fullt. Men höghastighetstrafik får inte ske på bekostnad av regional trafik. En ny rapport visar på behovet av en nationell tågtrafikstrategi för att skapa en järnväg med bred samhällsnytta.

Hur ska utbyggnad av höghastighetsbanor gå till och vilka tåg ska få köra på dem? Detta är viktiga frågor som måste diskuteras för att tillgodose behovet av effektiva järnvägstransporter på både regional och nationell nivå.

Lyft den regionala tågtrafiken i samtalen

SKL tycker att det är viktigt att den regionala tågtrafiken prioriteras i samtalen om höghastighetsjärnvägen, och inte bara ändpunktsresandet. På de nya stambanorna kommer en blandning av nationell och regional trafik att förekomma, men samtidigt har förutsättningarna för den regionala trafiken på höghastighetsbanorna inte täckts in.

Använd järnvägens fulla kapacitet genom funktionell fördelning

SKL har gett konsultfirman WSP i uppdrag att utreda hur både nationella och regionala behov kan tillgodoses. Den rapport som WSP nu tagit fram visar hur tilldelningen av kapacitet kan utformas på ett effektivt sätt.

För att järnvägen på bästa sätt ska kunna möta samhällets samlade behov av transporter behöver regelverket för tilldelning av kapacitet förändras. Ett förslag är upprättandet av en nationell tågtrafikstrategi som syftar till en funktionell fördelning av järnvägens kapacitet. Tågtrafikstrategin ska utgå från en politiskt förankrad målbild där järnvägens roll i samhället är tydlig.

Rapporten presenteras på VTI Transportforum i Linköping onsdagen den 11 januari.

Ladda ner rapporten: Regionaltågstrafik på höghastighetsbanorna (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot