Publicerad: 8 november 2016

Så kan vi ge nyanlända bättre tillgång till kollektivtrafik

Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar när det gäller att planera och hantera kollektivtrafik för asylsökande och nyanlända. SKL samlade en rad experter runt om i landet i en workshop för att identifiera hinder och möjligheter.

Många asylboenden och möjliga bostäder för nyanlända ligger långt från etablerade kollektivtrafiklinjer. En annan utmaning är att många asylsökande inte har råd att köpa biljetter.

Den 19 september 2016 genomförde SKL en workshop med bred representation från parter som arbetar med frågorna. Kommuner, landsting, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna deltog. Syftet med workshopen var att identifiera hinder och möjliga lösningar.

– Workshopen gav oss ett bra underlag för att kunna arbeta vidare med frågan. Vi kommer nu att titta närmare på vilka åtgärder som krävs från olika parter för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att använda kollektivtrafik och underlätta integration, säger Sara Rhudin, expert på kollektivtrafikfrågor på SKL.

Ta del av dokumentation från workshopen

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot