Publicerad: 17 mars 2016

SKL verkar för Kalmarmodellen i flyktingmottagandet

SKL verkar för regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Kollektivtrafiken ingår som en fråga i förändringsarbetet.

Kollektivtrafiken planeras på lång sikt och det finns ofta begränsade möjligheter att på kort sikt möta behov som uppstår runt asylboenden, där det kanske finns lite eller ingen kollektivtrafik. Majoriteten av all kollektivtrafik är upphandlad och avtalen ger olika förutsättningar för vilka möjligheter som finns.

I Kalmar har en framgångsrik modell tagits fram för att underlätta resandet med kollektivtrafiken. Där har landstinget, Kalmar länstrafik och Migrationsverket ett samarbetsavtal om biljetter.

SKL ser att den så kallade Kalmarmodellen skulle kunna användas för kollektivtrafiken i fler län. Därför för SKL en dialog med Migrationsverket om att skapa en nationell modell. Migrationsverket har meddelat att de först vill utvärdera samarbetet i Kalmar. SKL kommer att bistå med både sakkunskap och juridisk kompetens i utvärderingen.

SKL:s lista över regler som behöver förändras
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot