Publicerad: 1 juni 2016

Trafikutskottet vill se över kollektivtrafiklagen

Riksdagens trafikutskott beslutade i november 2015 att följa upp kollektivtrafiklagen ur ett brukarperspektiv. Nu är uppföljningen klar. 

Resultatet av uppföljningen visar att kollektivtrafiklagen på flera sätt inte har fungerat som det var tänkt. Till exempel var en av avsikterna att skapa en mer dynamisk marknad, vilket skulle ge fler resealternativ för resenärerna. Trafikutskottet vill nu se en allmän översyn av kollektivtrafiklagen.

Uppföljningen har gjorts av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Från SKL har Sara Rhudin, handläggare för kollektivtrafikfrågor, deltagit.

Trafikutskottets uppföljning av kollektivtrafiklagen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot