Publicerad: 24 oktober 2016

Utredning om särskilda persontransporter

Regeringen har den 13 oktober beslutat om en utredning om regleringen av särskilda persontransporter. Utredningen ska identifiera problem och föreslå lösningar för en effektivare samordning, vilket kan innebära förändringar i dagens lagar för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017. Utredare presenteras inom kort.

Regeringens pressmeddelande

Direktivet: Samordning av särskilda persontransporter, Riksdagen

SKL har länge drivit frågan om att se över lagstiftningarna. 2014 gjorde SKL en studie av vilka effekter en samlad lagstiftning skulle få på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter.

Studien visar att en gemensam lagstiftning, kombinerat med att den regionala kollektivtrafikmyndigheten får ansvar för all regional kollektivtrafik, skulle stärka förutsättningarna för samordning av de olika trafikformerna.

SKL:s studie
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot