Publicerad: 8 mars 2017

Vårens ansökningsomgång för stadsmiljöavtal öppen

Nu finns det åter möjlighet att ansöka om stadsmiljöavtal. Trafikverket har öppnat vårens ansökningsperiod.

Under perioden 6 mars-13 april 2017 kan kommuner, landsting  och regioner söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, i form av stadsmiljöavtal. Trafikverket beviljade åren 2015 och 2016 stöd för ca 1,26 miljarder kronor.

Regeringens satsning på stadsmiljöavtal syftar till att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel av persontransporterna i städer ska ske med kollektivtrafik eller cykeltrafik.  En förändring i förordningen om stadsmiljöavtal innebär att det nu är möjligt att söka stöd även för cykelåtgärder. En beviljad ansökan innebär att insatser medfinansieras med högst 50 procent. Stödet uppgår till två miljarder kronor under perioden 2015-2018.

Trafikverket kommer att hålla två informationstillfällen om stadsmiljöavtal via Skype, den 15 och 16 mars. Mer information om dessa tillfällen finns på Trafikverkets webbplats.

Regeringen har utannonserat en förlängning av stadsmiljöavtalen. Därför har SKL i en studie som släpptes i januari 2017 belyst kommuners, landstings och regioners erfarenheter. Studien visar att den administrativa bördan för de sökande är rimlig, men att ansöknings- och uppföljningsprocessen kan utvecklas.

Information om stadsmiljöavtal (Trafikverket)

Förordning om stadsmiljöavtal (Riksdagen)

Ladda ner rapporten: Utvärdering av stadsmiljöavtalen (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot