Publicerad: 31 oktober 2016
Prenumerera på Trafik, infrastruktur

Kontakter till regionala kollektivtrafikmyndigheter

Här hittar du kontaktinformation till ansvarig kollektivtrafikmyndighet i respektive län.

En Sverigekarta indelad efter hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är organiserade.

Kartan visar organisationsformen för Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Organisationsformen kan vara region, landsting, regionförbund eller kommunalförbund.

  • Region = gul färg
  • Landsting = blå färg
  • Regionförbund = röd färg
  • Kommunalförbund = grön färg

Regioner är landsting som även har ansvar för regional utveckling. Regionförbund är kommunalförbund med ansvar för regional utveckling.

Av landets 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter är åtta stycken regioner, fem stycken landsting, fem stycken regionförbund och tre kommunalförbund.

Ladda ner kartan som PDF (nytt fönster)

Kontakta myndigheten

De olika myndigheternas trafikförsörjningsprogram finns som regel publicerade på deras webbplats. Kontakta annars respektive myndighet för information.

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland

Region Jönköping

Landstinget i Kalmar län

Region Kronoberg

Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Region Skåne

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Uppsala Landsting

Region Värmland

Värmlandstrafik

Region Västerbotten

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland

Landstinget i Västmanland

Västra Götalandsregionen

Region Örebro län

Region Östergötland 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot