Publicerad: 3 januari 2018

Kontakter till regionala kollektivtrafikmyndigheter

Här hittar du kontaktinformation till ansvarig kollektivtrafikmyndighet i respektive län.

Så är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna organiserade

Regionala kollektivtrafikmyndigheter 2017

Kartan visar organisationsformen för Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Organisationsformen kan vara region, landsting, regionförbund eller kommunalförbund.

Regioner är landsting som även har ansvar för regional utveckling. Regionförbund är kommunalförbund med ansvar för regional utveckling.

Av landets 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter är tolv regioner, två landsting, fyra regionförbund och tre kommunalförbund.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot