Publicerad: 2 april 2019

Regionalt trafikförsörjningsprogram

SKL har inom ramen för samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tagit fram en vägledning för regionalt trafikförsörjningsprogram.

Vägledning för trafikförsörjningsprogram, Partnersamverkan

Syftet med vägledningen är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och fungera som ett verktyg i arbetet med att ta fram regionala trafikförsörjningsprogram.

Innehåll i vägledningen

I vägledningen ingår bland annat:

  • ”Process – dialog och utredning”: ett stöd för myndigheten om hur samråd kan bedrivas och underlag tas fram.
  • Myndighetsrollen och samhällsansvaret som inryms i det regionala trafikförsörjningsprogrammet – kollektivtrafiken i ett helhetsperspektiv och koppling till annan samhällsutveckling.
  • Trafikförsörjningsprogrammet som visionsdokument om målen för kollektivtrafiken.
  • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – stöd i dessa delar, till exempel vad gäller tillgängliga linjer och bytespunkter.

Utöver vägledning finns här ytterligare stöd och hjälp i form av länkar och sammanställningar.

SKL:s stöd

Regionala trafikförsörjningsprogram – Analys av ekonomiska konsekvenser och finansiering (PDF, nytt fönster)

Regionala trafikförsörjningsprogram - utvärdering 2012

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Trafikplanering, länkar till SKL:s publikationer

Forskning

K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Portalen för transportforskning
En branschgemensam portal med bland annat forskning om tillgänglighet

Samot (Karlstads universitet)
Forskning vid Karlstads universitet om hur kollektivtrafik upplevs och används.

Lagar

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik, Riksdagen

Lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Boverkets förordningar och regler om tillgänglighet

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot