Publicerad: 12 februari 2019

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Omkring 318 000 personer har tillstånd att åka färdtjänst. Tillsammans gör de cirka 11 miljoner resor per år.

Antalet resor med färdtjänst har minskat betydligt under senare år som en följd av att kollektivtrafiken och den fysiska miljön har blivit mer tillgänglig för funktionshindrade. I genomsnitt gör varje person som har färdtjänsttillstånd 35 resor årligen.

Det är främst äldre personer som använder sig av färdtjänst. 2014 var 56 procent av alla personer med färdtjänsttillstånd över 80 år. Personer i arbetsför ålder utgjorde 18 procent.

Vid en uppdelning av antalet resor efter kön framgår det att många fler kvinnor än män har färdtjänsttillstånd. Det kan förklaras med att kvinnor i genomsnitt lever längre än män.

Alla som har färdtjänsttillstånd utnyttjar inte tjänsten.

Prövning av tillstånd

Frågor om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst prövas av folkbokföringskommunen. Kommunen kan också överlåta sina uppgifter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

Handbok för färdtjänst och riksfärdtjänst

I Färdtjänsthandboken och Handbok i riksfärdtjänst finns kommentarer till och tolkningar av lagstiftningen som berör färdtjänst och riksfärdtjänst. Handböckerna innehåller också rättsfall som stöd för handläggning av färdtjänstärenden. Se under ”Publikationer” nedan.

Lagstiftning färdtjänst

Vi har samlat länkar till några av de lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Lagstiftning färdtjänst

Publikationer

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot