Publicerad: 8 augusti 2016

Sjukresor

Sjukresor är en resa till och från en vårdgivare. Sjukvårdshuvudmannen i varje län, vanligen landstinget eller regionen, har skyldighet att pröva frågor om och betala ut ersättning för sjukresor. En sjukresa kan ske på olika sätt i olika län.

Den enskilde har rätt till resekostnadsersättning för resor som måste genomföras till de flesta former av sjuk- och tandvård på grund av sjukdom eller förlossning. Till detta räknas även sjukgymnastik, utprovning av handikapphjälpmedel och rehabiliteringsinsatser.

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer själv grunderna för resekostnadsersättningen samt nivån på avgiften som den enskilde själv måste betala, den så kallade egenavgiften.

Vårdtagaren måste vara folkbokförd i landstinget/regionen

Resekostnadsersättning betalas endast ut då personen har valt att söka vård i samma landsting eller region där den är folkbokförd. Vid vård i annat landsting eller region utgår ingen ersättning.

Medicinsk status avgör

Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas. Besluten grundar sig på den enskildes medicinska status.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot