Publicerad: 1 februari 2019

Skolskjuts

Skolskjuts sker genom den ordinarie linjetrafiken eller särskilt anordnade skolskjutsturer och är en förutsättning för att många barn och unga ska kunna ta sig till skolan. Skolskjutshandboken ger kommunen eller den regionala myndigheten stöd i planeringen.

Sverige är ett glesbefolkat land och en fungerande skolskjuts är därför viktig för många barn. Skolskjuts bidrar till en levande landsbygd genom att människor kan bosätta sig var de vill. Skolskjuts som samordnas med allmän kollektivtrafik ger också ett ökat utbud vilket ökar möjligheten för arbetspendlare att resa kollektivt. Skolskjuts utförs huvudsakligen av upphandlade entreprenörer. 

Skolskjuts regleras i skollagen

Kommunernas skyldigheter att anordna skolskjuts regleras i Skollagen (SFS 2010:800).

Skollagen (SFS 2010:800)

Vi har också samlat länkar till några av de övriga lagar, förordningar och föreskrifter som på ett eller annat sätt berör skolskjuts.

Lagstiftning skolskjuts

Handbok med riktlinjer och tips

Även om en stor del av ansvaret för skolskjuts är reglerat enligt lag ges det också utrymme för egna överväganden och bedömningar. SKL har gett ut en skolskjutshandbok som uppdaterades 2014. Den innehåller regler, riktlinjer och skyldigheter samtidigt som den ger handfasta tips till dig som arbetar inom skolskjutsorganisationen. Handboken har också ett särskilt kapitel om trafiksäkerhet i samband med skolskjuts. Se under "Publikationer" nedan.

Nätverk för skolskjutshandläggare

Skolskjutsansvarig i kommun, landsting eller region kan kostnadsfritt bli medlem i SKL:s virtuella nätverk för skolskjutshandläggare. Syftet med nätverket är att sprida kunskap och dela erfarenheter.

Forumet finns i verktyget Projectplace.se. För att bli medlem i nätverket och få inloggningsuppgifter skriver du ner namn, funktion och arbetsgivare i ett mejl och skickar till:

Birgitta Granberg, birgitta.granberg@skl.se.

Filmer om skolskjuts

SKL har tagit fram två korta filmer som visar barn och unga som åker skolskjuts. Filmerna synliggör deras känslor och tankar som är förknippade med resan.

Du som jobbar inom skolskjutsorganisationen får gärna använda filmerna i kommunikationen med till exempel föräldrar eller politiker.

Filmerna visades första gången på SKL:s skolskjutskonferens i november 2014.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot