Publicerad: 2 april 2019

Långsiktiga transportplaner

Ökade satsningar på infrastruktur i kommuner och regioner bidrar till nytta för resenärer och godstransporter i hela landet.

Inom den närmaste tioårsperioden kommer över 700 miljarder kronor att satsas på järnvägar, vägar och sjöfart i Sverige. SKL bevakar den nationella transportinfrastrukturplaneringen och arbetar för att kommuners och regioners behov ska hörsammas i arbetet med nationell transportplan och länstransportplaner. Det är viktigt att de medlen används smart och att en större del av satsningarna tillfaller landets kommuner och regioner.

SKL driver arbetet genom regelbundna kontakter med våra medlemmar, Trafikverket och Regeringskansliet. Vi svarar på remisser, sprider information och skapar debatt genom exempelvis konferenser och seminarier.

SKL tycker

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot