Publicerad: 21 maj 2019

Regionala flygplatser av stor vikt

2014 checkade 2,2 miljoner passagerare in på någon av de 31 regionala flygplatser som ägs av kommuner och landsting. Det lokala stödet för att dessa ska finnas kvar är stort. Det är en viktig uppgift för SKL att stödja det arbetet.

Från Gällivare i norr till Kristianstad i söder. I ett land med stora avstånd har det regionala flygnätet avgörande betydelse för det lokala näringslivet och för kommuninvånarnas möjlighet att ta sig till andra delar av Sverige och ut i Europa.

Kommunerna har nyckelroll

Ansvaret för att upprätthålla flygtrafiken i hela landet vilar idag tungt på regionerna. Av de regionala flygplatserna är merparten idag helt kommunalt ägda. Statliga driftbidrag och att ägarna skjuter till pengar är en förutsättning för livskraftiga flygplatser.

2013 påbörjade EU en skärpning av statsstödsreglerna. Syftet är att skydda den inre marknadens mekanismer och hindra konkurrensen från att snedvridas. De svenska flygplatserna kan emellertid fortfarande ta emot offentliga bidrag, inte bara från staten utan också från kommuner, landsting och regioner. Men Sveriges kommuner och landsting följer noggrant hur EU-kommissionens arbete utvecklas.

Det är betydelsefullt för hela Sverige att regionala flygplatser kan finnas kvar. SKL understryker att en förutsättning är att kommuner och regioner arbetar tillsammans med regeringen i den här frågan.

EU ställer nya krav

Ett villkor för att flygplatserna även i framtiden ska kunna ta emot offentliga bidrag är att det finns ett politiskt fattat beslut som pekar ut dem som allmännyttiga. Ett sådant beslut gör det möjligt att använda sig av EU:s regelverk för SGEI, Service of General Economic Interest - allmännyttiga tjänster.

Ägarna till flygplatsen, oftast kommunerna själva, måste också lämna in en SGEI-förklaring till EU-kommissionen med en grundlig motivering om verksamhetens betydelse för regionens utveckling.

Under hösten 2015 stoppade Trafikverket utbetalningar av driftstöd med motiveringen att de inlämnade SGEI-förklaringarna inte höll tillräcklig kvalitet. Pengarna betalades senare ut, men myndigheten kräver kompletteringar av ett flertal kommuner.

Särskilda regler gäller för flygplatser som under en tvåårsperiod har över 200 000 passagerare. Det rör för närvarande Kalmar och Skellefteå. Innan det statliga driftbidraget betalas ut måste EU-kommissionen ge sitt godkännande.

Det här gör SKL

Sommaren 2016 ska regeringen presentera en svensk flygstrategi. SKL deltar i det arbetet.

EU:s arbete med statsstödsreglerna bevakas bland annat genom samarbetsorganen CEMR och CEEP.

Som en hjälp vid framställningen av SGEI-förklaringar har SKL tagit fram en handbok som beskriver hur en SGEI-förklaring kan formuleras.

SGEI-förordnanden – för kommunala ägare av flygplatser (PDF, nytt fönster)

Fakta

Fakta om regionala flygplatser i kommunal ägo:

  • Skellefteå är den flygplats som 2015 hade flest passagerare: 254 232.
  • Flertalet av de flygplatser som ägs kommunalt drivs idag som aktiebolag.
  • 2014 var det samlade underskottet 375 miljoner kronor.
  • Merparten av förlusten täcktes upp av kommuner och landsting. En mindre del var statsbidrag.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot