Publicerad: 31 januari 2018

Enkät om insatser för ökad cykling

Enkäten om insatser för ökad cykling är nu skickad till alla kommuner, landsting och regioner. Vi hoppas på många svar och goda exempel för beteendepåverkande insatser som kan inspirera andra i sina satsningar på ökad cykling

Enkäten är en del i SKL:s regeringsuppdrag att ta fram inspirerande exempel på beteendepåverkande åtgärder för ökad och säker cykling. Dessa kommer att spridas före sommaren till alla som vill genomföra effektiva insatser för ökad cykling.

– Har man en bra cykelinfrastruktur i en kommun, kan beteendepåverkande insatser för att öka andelen cykel vara av stor betydelse, säger Karin Bagge projektledare på SKL.

SKL:s arbete med cykling

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot