Publicerad: 20 mars 2018

Fri kollektivtrafik på sommarlovet

Förslaget till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet har varit ute på remiss. SKL har besvarat remissen.

SKL:s yttrande, Stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Remiss-missiv, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

Förslag till förordning, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

PM, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

I regeringens budgetproposition för 2018 beslutades om bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven. Det statliga bidraget är på totalt 350 miljoner kronor under tre år, för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är ungdomar i årskurserna 6–9 i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet som är folkbokförda i länets kommuner.

SKL vill ha full kostnadstäckning

SKL:s styrelse ställer sig positiv till regeringens initiativ med stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar i vissa åldrar under sommarlovet. I yttrandet påtalar SKL samtidigt att bidraget har vissa utmaningar. SKL anser att stödet från staten ska ge full kostnadstäckning. SKL anser även att färdtjänst för den avsedda målgruppen ska ingå i bidraget.

Regeringsbeslut om bidraget väntas inom ramen för april månad. Därefter kan stödet sökas. Arbetet med att förbereda sommarlovssatsningen har på flera håll redan inletts, då det finns många praktiska utmaningar i verkställandet.

Bidraget kommer att vara frivilligt att söka och det är den regionala kollektivtrafikmyndigheterna i varje län som får ansöka. Bidraget gäller för ordinarie trafik. Det finns inget krav på att utöka redan fastställd och upphandlad kollektivtrafik. Fördelningsnyckeln utgår från det totala antalet ungdomar per län i den utpekade ålderskategorin.

Trafikverket kommer att vara den part som hanterar ansökningar och utbetalningar. Trafikverket kommer också att följa upp hur stödet har använts

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot