Publicerad: 20 maj 2018

Fri kollektivtrafik på sommarlovet

I slutet av april beslutade regeringen om förordningen om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Trafikverket öppnar sin ansökan den 25 maj.

Förordning (2018:349) om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Ansök hos Trafikverket om bidrag för fri kollektivtrafik under sommarlovet

Det statliga bidraget är på totalt 350 miljoner kronor under tre år, för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är ungdomar i årskurserna 6–9 i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet som är folkbokförda i länets kommuner. Trafikverket hanterar ansökningar på uppdrag av regeringen. Sista ansökningsdag är den 7 juni.

Bakgrund

I regeringens budgetproposition för 2018 beslutades om bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven. Förslaget till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet skickades ut på remiss under våren. SKL besvarade remissen. SKL:s styrelse ställde sig positiv till initiativet, men såg samtidigt att det finns vissa utmaningar. SKL ansåg även att stödet från staten ska ge full kostnadstäckning och att färdtjänst för den avsedda målgruppen ska ingå i bidraget.

SKL:s yttrande, Stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar

Remiss-missiv, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

Förslag till förordning, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)

PM, främja fri kollektivtrafik för undomar (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot