Publicerad: 29 november 2017

Gratis kollektivtrafik på sommarlovet

I regeringens budgetproposition för 2018 finns ett förslag om bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven. SKL deltar i regeringskansliets arbete med att ta fram förslag till hur ett sådant bidrag kan utformas.

Förslaget gäller ett treårigt statligt bidrag på 350 miljoner kronor under tre år för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen är ungdomar i årskurserna 6–9 i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet.

Bidraget kommer att vara frivilligt att söka. SKL har framfört att det bör vara de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ska kunna söka stödet. SKL har också påtalat att det är viktigt att stödet blir så enkelt utformat som möjligt, framför allt för att minska administrationen både vid ansökan och uppföljning. Trafikverket kommer att vara den part som hanterar ansökningar.

Flera praktiska utmaningar att lösa

Det finns flera utmaningar med stödet, till exempel det praktiska – hur korten ska delas ut. Trafikutbudet skiljer sig åt i olika delar av Sverige, speciellt på sommaren. Det innebär att möjligheten att kunna resa gratis för målgruppen kommer att se väldigt olika ut.

När behandlingen av budgetpropositionen avslutas i riksdagen och förslaget är beslutat, kommer förslaget för bidrag till gratis kollektivtrafik att skickas ut på remiss under våren. Därefter väntas beslut och genomförande.

Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven, Regeringskansliet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot