Publicerad: 15 januari 2019

Inbjudan till årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté

Boka in den 31 januari för en heldag om avtal och upphandlingar.

Inbjudan och anmälan till KollAs årskonferens, Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Välkommen till årskonferensen med Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA. Under dagen kommer bland annat intressanta synpunkter från juridisk synvikel att tas upp när det gäller affärsmodeller/utvärdering och hur Förenklingsutredningen berör upphandling av kollektivtrafik.

SKL ingår i branschsamarbetet partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Trafikverket och Jernhusen.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot