Publicerad: 17 oktober 2018

Information om ny bärighetsklass 4 (BK4)

I juli 2017 beslutade Riksdagen om en lagförändring som medför att det är tillåtet att föreskriva en ny bärighetsklass på det svenska vägnätet, BK4. Trafikverket planerar att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 under sommaren 2018.

Bärighetsklassning används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i vägnätet får belastas med. En efterfrågan om att trafikera tyngre fordon enligt den nya bärighetsklassen BK4 kan därför bli aktuell i kommuner som blir berörda av det allmänna BK4-vägnätet.

Som ett första steg planerar Trafikverket att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 under sommaren 2018. Det pågår nu ett remissförfarande inför upplåtelsen av det första vägnätet för BK4.

Information om remissen och kartmaterial, Trafikverket

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot