Publicerad: 17 oktober 2018

Öppna jämförelser: kollektivtrafik 2017

För fjärde gången publicerar SKL Öppna jämförelser för kollektivtrafik.

Öppna jämförelser: kollektivtrafik 2017

Kommuner och Landsting satsar mycket på kollektivtrafik och resandet har på många ställen potential att öka. I rapporten redovisas 15 indikatorer för utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi. Statistiken gäller för 2016.

I rapporten ingår den här gången en internationell utblick, för att tillföra fakta och inspiration till de svenska förhållandena. Jämförelsen med de nordiska länderna visar att utvecklingen i Sverige går i linje med de övriga.

SKL har tidigare tagit fram tre rapporter Öppna jämförelser kollektivtrafik. Den första kom 2014, däremellan har siffror uppdaterats och en fördjupningsrapport kommit ut. År 2016 valde vi att endast sammanställa siffrorna i en presentation.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot