Publicerad: 17 augusti 2016

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. SKL:s broschyr "Klipp häcken!" ger stöd i kontakter med fastighetsägare.

SKL har tagit fram en ny broschyr som ska hjälpa er i kommunerna i kontakter med fastighetsägare och hur de bör sköta sin tomt för att hindra att skymd sikt leder till olyckor.

Ladda ner broschyren Klipp häcken (webbutiken)

Plan & bygglagen 8 kap 15§ säger:

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Broschyren är fri att ladda hem och använda i kommunernas information till fastighetsägare. Det är även möjligt att lägga in egen logga och kontaktuppgifter på baksidan.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot