Publicerad: 17 augusti 2016

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. SKL:s broschyr "Klipp häcken!" ger stöd i kontakter med fastighetsägare.

SKL har tagit fram en ny broschyr som ska hjälpa er i kommunerna i kontakter med fastighetsägare och hur de bör sköta sin tomt för att hindra att skymd sikt leder till olyckor.

Ladda ner broschyren Klipp häcken (webbutiken)

Plan & bygglagen 8 kap 15§ säger:

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Broschyren är fri att ladda hem och använda i kommunernas information till fastighetsägare. Det är även möjligt att lägga in egen logga och kontaktuppgifter på baksidan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot