Publicerad: 28 augusti 2017

Stöd för hållbara stadsmiljöer till 19 kommuner

19 kommuner beviljas stöd i andra ansökningsomgången av stadsmiljöavtalen och en tredje ansökningsomgång planeras till hösten.

I den andra ansökningsomgången av stadsmiljöavtalen blev Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro beviljade stöd. Totalt delades nästan en halv miljard kronor ut i den andra omgången. Sedan tidigare har Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund  beviljats stöd inom ramen för stadsmiljöavtalen.

Stadsmiljöavtalen

Stadsmiljöavtalen omfattar totalt två miljarder kronor under perioden 2015-2018. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för en större andel persontransporter med kollektivtrafik i städerna. Kommuner och landsting kan söka medfinansiering med upp till 50 procent för investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik. Som motprestation ska kommunen eller landstinget åta sig att genomföra andra åtgärder som bidrar till ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Trafikverket planerar att genomföra en tredje ansökningsomgång med start den 22 augusti 2016. Ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt på Trafikverkets webbplats.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal, Trafikverket
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot