Publicerad: 9 mars 2016

SKL tycker: infrastruktur

Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar.

  • Fel att flytta ansvar för infrastrukturen
    Staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. Det är varken rimligt eller hållbart. Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar.
  • Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens
    Digitaliseringen går snabbt framåt och Sveriges bredbandsnät, de så kallade fibernäten, har blivit en gemensam angelägenhet. De behöver därför hanteras som annan samhällsbärande infrastruktur.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot