Publicerad: 9 mars 2016

Fel att flytta ansvar för infrastrukturen

Staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. Det är varken rimligt eller hållbart. Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar.

SKL tycker:

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning med uppgift att lägga fast hur statlig infrastruktur ska finansieras och om medfinansiering från kommuner och landsting ska komma ifråga. Det måste finnas en långsiktigt hållbar strategi för hur Sverige ska möta behovet av ny statlig infrastruktur.

Medfinansiering – undantag som blivit regel

Staten kräver allt oftare att kommunerna och landstingen ska vara med och betala satsningar på nationell infrastruktur. Det gäller såväl vägar, järnvägar som sjöfart. Medfinansiering från kommuner och landsting är ett undantag som har blivit regel.

Tvingar fram svåra avvägningar

SKL är kritiskt till denna utveckling. Kommunerna och landstingen tvingas till svåra prioriteringar. Att det satsas på statlig infrastruktur är mycket viktigt för deras utveckling, men resurserna är begränsade. Och att finansiera statlig infrastruktur ligger egentligen utanför kommunernas och landstingens ansvarsområde.

Infrastruktur avgörande för tillväxt

Det finns stora behov av ny infrastruktur i hela landet. Att Sveriges infrastruktur byggs ut är avgörande för människors möjlighet att transportera sig, för näringslivets utveckling och för hela Sveriges tillväxt. Det måste därför finnas en långsiktig strategi för hur infrastrukturen ska finansieras.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot