Publicerad: 9 mars 2016

Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens

Digitaliseringen går snabbt framåt och Sveriges bredbandsnät, de så kallade fibernäten, har blivit en gemensam angelägenhet. De behöver därför hanteras som annan samhällsbärande infrastruktur.

SKL tycker

  • Ansvaret att äga och förvalta statlig bredbandsinfrastruktur måste samlas på en enda statlig organisation. I dag är ansvaret fördelat på flera olika myndigheter, samordningen fungerar inte. Staten har bland annat svårt att garantera säkerhet i de elektroniska kommunikationerna.
  • Staten måste garantera att alla operatörer kan använda det nationella fibernätet på lika villkor. Delar av den nationella fibern ägs och sköts i dag av Telia Sonera som också levererar egna IT-tjänster. Det skapar en osund konkurrenssituation, bolaget har incitament att hålla borta konkurrenter.
  • De drygt 160 kommunala fibernät som finns i Sverige är mycket omtyckta av näringslivet, de främjar konkurrens och ger invånare låga bredbandspriser. Samtliga nät är offentligt ägda och bör förbli det. Om privata aktörer köper näten kan de få en dubbel roll, vilket motverkar konkurrens och tillväxt.
  • Fler invånare måste få tillgång till bredband. I dag förlitas utbyggnaden av fibernät till stor del på marknadens aktörer. Utbyggnaden till landsbygden går trögt på grund av dålig företagsekonomisk lönsamhet. SKL vill att staten tar ett större ansvar för utbyggnaden.
  • Bredbandsutbyggnad bör vara ett högt prioriterat område i det så kallade landsbygdsprogrammet, varifrån det ges ekonomiskt stöd för att främja landsbygdens utveckling. I maj godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020, vilket innebär att regeringen genomför en satsning på 3,25 miljarder kronor på bredbandsutbyggnad. Det är bra, men det behövs ännu mer resurser.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot