Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

3: Håll proportionalitet i åtanke

En överreaktion mot risker är en förståelig kortsiktig reaktion i efterdyningarna av en terroristattack, men om standarder sätts i kristider finns det en överhängande risk att normen förskjuts, och att gatubilden fylls av dåligt integrerade åtgärder som förstör andra värden som funktionalitet eller estetik.

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot