Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

4: Var platsspecifik

Varje plats och scenario är annorlunda och lösningar måste ta hänsyn till lokala förutsättningar. Arbeta för att ge tillräckligt med tid för analys och planering, innan beslut om åtgärder och lösningar. Åtgärder utan en föregående analys är vid antagonistiska hot ofta verkningslösa, då det finns en aktör som aktivt strävar efter att undvika säkerhetsåtgärder.

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot