Publicerad: 4 oktober 2018

Fråga och svar

5: Hitta kreativa och väldesignade lösningar

Stadsmiljöutveckling har i ökande grad fokuserat på att sträva mot en beboelig och levande stad med god tillgänglighet och social hållbarhet. Skyddsåtgärderna behöver vara både funktionella och integreras i samhället där de används. Säkerhetsåtgärder bör vara så diskreta som möjligt och inbäddade i stadsbilden.

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot