Publicerad: 17 oktober 2018

Ökad säkerhet på motorcykel och moped

Trafikverket har i samverkan med SKL och nio andra organisationer arbetat fram en gemensam strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped.

Målet med strategin är att visa hur antalet omkomna motorcyklister och mopedister kan halveras och hur antalet mycket allvarligt skadade kan minska till 2020. Strategin syftar till att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten på motorcykel och moped.

Gemensam strategi version 3.0 för åren 2016-2019, Trafikverket (PDF, nytt fönster)

Säker motorcykeltrafik

Det viktigaste för att öka motorcykeltrafikens säkerhet är att vidta åtgärder som förebygger olyckor, men det är också viktigt att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa.

Prioriterade insatsområden för ökad motorcykelsäkerhet är:

 • Öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen
 • Minska extremt beteende på motorcykel
 • Säkrare motorcyklar
 • Säkrare vägar och gator
 • Öka fokuset på synbarhet och uppmärksamhet

I strategin kan du läsa mer om insatsområdena och vilka åtgärder vi vill genomföra.

Säker mopedtrafik

Det viktigaste för säker mopedtrafik är att begränsa konsekvenserna av olyckor som inträffar. Prioriterade insatsområden för ökad mopedsäkerhet är:

 • Minskad trimning och tekniska brister
 • Ökad och rätt hjälmanvändning
 • Säkrare vägar och gator

I strategin kan du läsa mer om insatsområdena och vilka åtgärder vi vill genomföra.

Young rider, gott exempel i Göteborg

Ett bra kommunalt exempel är projektet ”Young rider” som Göteborgs stad har drivit. Hjälmanvändning och trimning var två centrala frågor i detta arbete. En framgångsfaktor var att engagera föräldrarna i arbetet.

Göteborgs Stad ligger också bakom en aktuell informationskampanj till moppeföräldrar. Läs vidare på:

Mopeden.nu

Kontakt

Sara Hellgren, Young rider, Göteborg stad
Telefon: 031-368 26 48
Epost: sara.hellgren@trafikkontoret.goteborg.se

Jörgen Persson, Trafikverket
Telefon: 036-19 21 87
Epost: jorgen.persson@trafikverket.se

Informationsansvarig

 • Ida Nelson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot