Publicerad: 12 september 2019

Trafikreglering

Trafikreglering handlar om lokala trafikföreskrifter, dispenser och tillstånd enligt trafiklagstiftningen. SKL har tagit fram flera publikationer och erbjuder kurser inom trafikreglering.

Kommunerna ställs ofta inför frågor som rör parkeringstillstånd, flyttning av fordon, arbete på väg med mera. Ett sätt att få svar på frågorna är att vända sig till SKL. Dock har vi ibland långa svarstider varför vi rekommenderar dig att i första hand se om du kan hitta svaret här under "Frågor och svar". Du kan också försöka ta hjälp av din grannkommun.

SKL har tagit fram ett antal publikationer om trafikreglering, bland annat om arbete på väg och flyttning av fordon. Se länkar under "Publikationer".

För dig som ytterligare vill fördjupa dig på området finns kurser att gå antingen hos SKL eller konsultbyråer. Se "Kurser och konferenser" eller kontakta SKL för mer information.

Frågor och svar

Vi har samlat svar på frågor för ett antal områden inom trafikreglering:

Lämna dina synpunkter

SKL deltar i flera nätverk, bland annat på departementsnivå, med möjlighet att diskutera trafikregleringar som inte fungerar ute i verkligheten. Har du synpunkter på någon sådan reglering? Kontakta oss gärna i så fall.

Publikationer

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot