Publicerad: 5 april 2018

Betalningsmedel för avgiftsbelagd parkering

I takt med att det blir allt vanligare att betala med kort eller telefon för parkering får SKL ofta frågan om kommunerna måste möjliggöra viss form av betalning.

Kommunen bestämmer

Det finns inga bestämmelser i trafiklagstiftningen om vilka betalningsmedel som måste accepteras för betalning av avgiftsbelagd parkering. Beslut om hur avgift för parkering ska betalas behöver inte märkas ut med vägmärken enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Däremot ska det anges på platsen hur betalning ska ske. Det framgår av 3 kap 49 a § trafikförordningen (1998:1276) ”Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa”.

Det finns sålunda juridiskt stöd för att endast acceptera en viss form av betalning om kommunen vill detta. Vad kommunen möjligen kan råka ut för är synpunkter från medborgare som är kritiska mot begräsningen av valet av betalningsmedel.

Hovrättens prejudikat

Svea Hovrätt har i ett avgörande kommit fram till att man kan ingå avtal beträffande vilket betalningsmedel som ska gälla. Villkor kan också ställas om att betalning ska ske på annat sätt än med sedlar och mynt. Detta trots riksbankslagens bestämmelser om att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel och att var och en är skyldig att ta emot sådana som betalning.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot