Publicerad: 29 december 2015

Husbilar och husvagnar

Sommaren är en tid då frågor kring parkering av husbilar och husvagnar brukar bli aktuella. Vi har sammanställt några av de regler som är aktuella i detta sammanhang.

De juridiska benämningarna stämmer inte alltid med vardagens. Begreppen ”husbil” respektive ”husvagn” definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner enligt följande:

  • Personbil klass I omfattar bilar som är försedda med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen.
  • Personbil klass II omfattar personbil med ett karosseri som är inrett som bostadsutrymme. Husbil innefattas i denna beteckning (vissa äldre husbilar kan vara klassade som lastbil enligt tidigare regler).
  • Släpkärra är den beteckning som innefattar begreppet husvagn.
Märke om serviceanläggning, H12: Husvagnsplats

H12: Husvagnsplats

T8-9: Släpkärra

Märke T8-4: Personbil med tillkopplad släpkärra

T8-4: Personbil med tillkopplad släpkärra

Märke: reservera en parkeringsplats för husbil

Reservera parkeringsplats för husbil

Reservera plats för husvagn

Det finns ett lokaliseringsmärke om serviceanläggning, H12, som heter Husvagnsplats. Märket innebär att det finns en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar. Att det finns en husvagnssymbol på detta märke innebär dock inte att symbolen kan användas på andra vägmärken till exempel i kombination med P-märket.

För att reservera en parkeringsplats för husvagn ska man istället använda symbolen för släpkärra (T8-9) alternativt personbil med tillkopplad släpkärra (T8-4). Dessa utmärkningar kräver LTF.

Reservera plats för husbil

Det finns inte någon specifik symbol för att reservera en parkeringsplats för husbil. Utmärkningen blir därför som bilden till vänster visar. I vanlig ordning krävs också LTF. Om man inte vill tillåta husbilar på en parkeringsplats kan man istället reservera platsen för personbil klass I. Utmärkning sker genom att byta ut den nedersta tilläggstavlan till texten "Klass I" istället.

SKL efterlyser enklare utmärkning

Högst sannolikt känner inte alla trafikanter till skillnaden mellan personbil klass I och klass II. SKL har därför efterlyst en enklare utmärkning i form av specifika symboler för husvagn respektive husbil. Ännu har ingen sådan ändring beslutats.

Uppställningsregler

Hur man får parkera sin husbil och husvagnsekipage är en vanlig fråga. Även här utgår trafikreglerna från de beteckningar som finns i lagen om vägtrafikdefinitioner.

  • Fordon delas in i bland annat motordrivna fordon och släpfordon.
  • Fordonståg innebär ”ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon".

Slutsatsen av detta blir att en bil med tillkopplad husvagn räknas som ett fordonståg.

Parkeringsavgift för husvagn

Trafikregler enligt Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter (LTF) utgår från enstaka fordon. Grundregeln är därför att man ska betala avgift för både dragfordonet och släpfordonet.

Om avsikten är en annan har kommunen möjlighet att besluta en LTF som tillåter att hela husvagnsekipaget parkeras för samma kostnad som ett enstaka fordon.

Parkera utanför uppställningsplats

Ett fordon får inte parkeras så att det står med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske. Detta är en kristallklar regel i trafikförordningens 3 kap 49 §.

Regeln gäller oavsett om det är ett enskilt fordons hjul (till exempel husbil) som står utanför markeringen eller om det är ett husvagnsekipage (fordonståg).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot