Publicerad: 17 december 2015

Lokala trafikföreskrifter om laddplats

En laddplats innebär att platsen är reserverad för elfordon. Det är inte möjligt att införa en laddplats utan att det samtidigt finns anordningar för laddning. Även när laddning inte pågår är det tillåtet att parkera ett elfordon på platsen.

Ett stående krav från SKL är att regeringen ska öppna för möjligheten att på allmän plats reservera parkeringsplatser för miljöbilar och bilar som ingår i en bilpool. Skälet till vårt krav är att det finns en stor potential i att minska antalet fordon i trafiken genom dessa åtgärder.

Ett steg i rätt riktning är regeringens beslut om att kommunerna numera kan införa laddplatser.

Regler för laddplatser

2011 gjordes följande ändringar i lagstiftningen:

  • Förordningen om vägtrafikdefinitioner har kompletterats med en definition av laddplats.
  • Trafikförordningen 3 kap 54 § har kompletterats med en bestämmelse om uppställningsregler på laddplats.
  • Trafikförordningen 10 kap 1 § punkt 7 har utökats med ett mandat att införa LTF för laddplats.
  • Trafikförordningen 10 kap 9a § har kompletterats med villkor för beslut om laddplats: SFS 2010:2037.
  • Vägmärkesförordningen har kompletterats med en ny symbol för laddplats: SFS 2010:2035.

Vad innebär en laddplats?

En laddplats innebär att platsen är reserverad för elfordon och att anordningar för extern laddning måste finnas vid platsen. Även när laddning inte pågår är det tillåtet att parkera ett elfordon på platsen. Det är inte möjligt att införa en laddplats utan att det samtidigt finns anordningar för laddning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot