Publicerad: 4 maj 2016

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område

För att en kommun ska kunna besluta om lokala trafikföreskrifter krävs att det finns en föreskrift om tättbebyggt område och att denna är publicerad i STFS, Svensk trafikföreskriftssamling.

Trafikförordningen ger kommunerna mandat att besluta om tättbebyggt område. Förutsättningen är att beslutet avser ett område med stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse.

Viktigt hur föreskriften utformas

Själva grunden för att kommunerna ska kunna besluta om trafikföreskrifter är att föreskriften om tättbebyggt område är utformad och beslutad i rätt ordning. Föreskriften ska därför utformas så att det är ett område som blir tättbebyggt – inte ett antal gator i en tätort.

Flera felaktigt utformade föreskrifter

Vid en genomgång av STFS har Transportstyrelsen konstaterat att 300-400 föreskrifter om tättbebyggt område har beslutats på ett felaktigt sätt och därmed inte gäller. Konsekvensen av detta blir att 70 km/tim gäller på alla gator i tätorten och att inga andra lokala trafikföreskrifter är giltiga.

Böterna var inte lagligt grundade

I ett tidigare fall rapporterade polisen in en hastighetsöverträdelse av 50-gränsen. Eftersom det fanns en lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område utgick man från att 50 km/tim enligt TrF 3 kap 17 § gällde på platsen.

Vid en senare utredning konstaterades att föreskriften om tättbebyggt område inte var riktigt utformad. Därmed var böterna för överträdelsen inte lagligt grundade.

Fler alternativ finns i Transportstyrelsens föreskrifter:

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PDF, nytt fönster)

Allmänheten kan kontrollera

Det blir mer och mer vanligt att allmänheten kontrollerar om det finns en föreskrift och hur den är beslutad. Det går att göra i Databasen för trafikföreskrifter (STFS) som nås via Transportstyrelsens hemsida. Likaså kontrollerar ofta polisen att det finns en giltig föreskrift innan de genomför trafikantkontroller.

Databasen för trafikföreskrifter

Handbok kommer

För att hjälpa kommunerna att skriva rätt föreskrifter ska SKL ta fram en handbok under 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot