Publicerad: 5 april 2018

Fråga och svar

Alla i en ruta måste betala

När markeringen för uppställningsplats (M24) används i anslutning till avgiftsbelagd parkering, finns det en uppfattning om att parkeringsavgift endast behöver betalas för ett av fordonen som parkeras i rutan. Detta stämmer inte utan avgift måste betalas för alla fordon som parkeras. P-avgiften har ett reglerande syfte och omfattar därför alla fordon.

Informationsansvarig

  • Erik Levander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot