Publicerad: 5 april 2018

Fråga och svar

Plats reserverad för motorcykel

För de kommuner som inte vill ta ut parkeringsavgift för motorcyklar och moped klass I finns alternativet att ordna särskilda parkeringsplatser och reservera dessa för nämnda fordon.

Då ska tilläggstavla T8 med symbolen S7 användas under P-märket. Innebörden av denna symbol är ”Tvåhjulig motorcykel och moped klass I utan sidvagn”. Om fordon med fler hjul ska kunna parkeras krävs en lokal trafikföreskrift som märks ut med lämplig tilläggstavla.

Genom en ändring i trafikförordningen som trädde i kraft 1 december 2017 är det numera möjligt att tillåta parkering av tvåhjuliga fordon på annat sätt än i vägens längdriktning.

Informationsansvarig

  • Erik Levander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot