Publicerad: 4 mars 2019

Trygghet, säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd.

Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse mellan SKL och MSB. Den gäller perioden 2019–2022.

Illustration Öppna jämförelser

Trygghet och säkerhet. Jämför indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

Aktuellt

Publikationer

Kurser och konferenser
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot