Publicerad: 14 mars 2017

Trygghet, säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd.

Boken ger konkreta råd och tips om hur kommun och polis tillsammans kan minska brottsligheten och rädslan för brott.

Illustration Öppna jämförelser

Trygghet och säkerhet. Jämför indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

Aktuellt

Publikationer

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot