Publicerad: 17 oktober 2018

Trygghet, säkerhet

Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd.

SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i rådande läge med torka, höga temperaturer och allvarliga bränder i skog och mark.

Illustration Öppna jämförelser

Trygghet och säkerhet. Jämför indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

Aktuellt

Publikationer

Kurser och konferenser
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot