Publicerad: 18 oktober 2018

Grannsamverkan, filmer

SKL samverkar brett med andra organisationer i den nationella gruppen
Grannsamverkan. Tillsammans lanserar vi nu ett antal filmer för att öka kunskapen om hur man startar och genomför en fungerande grannsamverkan i sitt bostadsområde.

Målet är att fler ska ansluta sig till konceptet.

Filmerna är totalt 16 stycken varav några också finns på Youtube.

Filmerna om Grannsamverkan

Fakta

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde.

I den nationella gruppen för Grannsamverkan ingår följande organisationer: Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen (SSF), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), försäkringsbolagen (Trygg Hansa, if, Länsförsäkringar, Folksam, Dina Försäkringar och Moderna Försäkringar), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SABO, HSB, Hyresgästföreningen, Villaägarnas Riksförbund.

Gruppen arbetar med metodutveckling och informationsspridning runt konceptet Grannsamverkan.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot