Publicerad: 6 november 2015

Medborgarlöften, om modellen

Arbetsmodellen med medborgarlöften syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. Genom att skapa dialog mellan polisen och kommunen och de som bor och verkar i kommunen ska förtroendet mellan parterna öka.

Detta ger medborgarna förutsättningar att påverka sin trygghet i närmiljön och bidrar till att medborgarnas engagemang i polisens och kommunens arbete ökar.

Ett ökat förtroende för och nöjdhet med polisens arbete kan också till exempel leda till att fler anmäler brott till polisen eller att fler våga vittna i rättegångar.

En förutsättning för arbetet med medborgarlöften är att kommun och Polis arbetar långsiktigt och strukturerat i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, där samverkansprocessen och samverkansöverenskommelsen är en framgångsfaktor.

Kommun och polis är två motorer som driver och leder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunens många kontaktytor med lokalsamhället är en stor tillgång i arbetet. Polisens engagemang och tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att nå önskvärd effekt.

Som nämndes tidigare är detta en del av den nya Polismyndighetens styrmodell vilket innebär att Polisen kommer att arbeta i enlighet med arbetsmodellen. Ni inom kommunen väljer själva huruvida ni vill arbeta på detta sätt, men det är ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det är ett sätt att stärka redan befintliga samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot